Prohlášení k sílícímu pronásledování spolupracovníků Memorialu

My, členové Mezinárodní asociace Memorial, považujeme za nutné upozornit na nové skutečnosti v souvislosti s pronásledováním našich spolupracovníků, které nastaly v posledních týdnech.

Bachrom Chamrojev, obránce lidských práv a bývalý člen Lidskoprávního centra Memorial odsouzený na téměř 14 let, byl 23. ledna ve vězení zbit po pokusu podat stížnost na podmínky, v nichž jsou odsouzení drženi, a následně umístěn na samotku.

Dne 8. února bylo oznámeno zahájení opětovného soudního řízení ve věci spolupředsedy Centra na obranu lidských práv Memorial Olega Orlova. Úvodní slyšení u soudu je nařízeno na 16. února. Předchozí Orlovův rozsudek odůvodněný tzv. „diskreditací ozbrojených sil Ruské federace“, ale ve skutečnosti vynesený za jeho lidskoprávní činnost a protiválečné postoje, byl zrušen. Nyní byly v Olegově případě jako přitěžující okolnosti doplněny motivy „ideologického nepřátelství vůči tradičním hodnotám“ a „nenávisti k ruské armádě“. Orlovovi hrozí trest odnětí svobody na tři roky.

Pokračuje absurdní trestněprávní řízení ve věci kontrabandu s našimi permskými spolupracovníky a přáteli, v jehož rámci již devět měsíců pobývá v nesvobodě jeden z nich, Alexandr Černyšov. Po sérii výslechů a domovních prohlídek, které proběhly v roce 2023, obdrželo několik osob v lednu předvolání k dalším výslechům v této věci.

Od listopadu 2022 je zadržován občanský aktivista, člen podmoskevského Memorialu Michail Kriger, který byl odsouzen na sedm let v trestní kolonii na základě obvinění z ‚veřejného schvalování terorismu‘ a ‚rozdmychávání nenávisti‘ – ve skutečnosti ovšem za své protiválečné postoje.

Dne 28. ledna strávil ve vězení již sedmé narozeniny 68letý vedoucí karelské sekce Memorialu Jurij Dmitrijev. Za tu dobu mu byl trest, vynesený na základě lživého obvinění, prodloužen ze dvou a půl na patnáct let. Evropský soud pro lidská práva vydal v lednu k Dmitrijevově případu prohlášení a vznesl v souvislosti s ním dotazy na ruskou vládu.

Dne 15. prosince 2023 ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam ‚zahraničních agentů‘ našeho spolupracovníka ve sdružení Memorial Grigorije Švedova.

Konečně dne 2. února ministerstvo spravedlnosti obvinilo jako zahraniční agenty členy Memorialu Michaila Čimarova, Sergeje Stěpanova, Nikitu Sokolova a Olega Orlova.

Veškeré toto protiprávní jednání je pouze malou součástí vlny politických represí, která se v Rusku vzedmula po 24. únoru roku 2022. Současná ruská vládnoucí moc stále považuje za hrozbu nejen Memorial, ale obecně i odbornou práci na uchování historické paměti a obranu lidských práv.

Vyjadřujeme podporu našim kolegům a požadujeme, aby bylo jejich pronásledování ukončeno!